Over Vuurzee, Jan Willem van der Zee

Ik ben een bedrijfskundige gespecialiseerd in (strategische) organisatieverandering. Daarnaast ben ik opgeleid als coach. Ik heb door mijn werk in de financiële dienstverlening veel ervaring met verandertrajecten, het coachen van leidinggevenden en het ontwikkelen en geven van trainingen.

In mijn onderneming Vuurzee combineer ik mijn passie voor veranderen, verhalen vertellen, trainen en coachen met mijn passie voor koken en wonen rondom een vuur. Ook mijn ervaring als verhalenverteller en improvisatie-/trainingsacteur komt hierbij van pas.

De basis van mijn expertise
De basis van mijn werkwijze
De basis van mijn expertise

Ik heb bijna 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Mijn rol was de laatste 14 jaar die van aanjager van verandering, coach voor leidinggevenden in zwaar weer, gesprek- of discussieleider, procesbegeleider en trainer. Door mijn werkervaring gecombineerd met mijn opleidingen ben ik in staat te zien wat er in de kern speelt bij een organisatie, team of persoon. Dit kan ik onderbouwen met onderzoek en analyses.

Vanuit mijn persoonlijkheid ben ik in staat om mensen aan te voelen, met ze mee te voelen en de juiste vragen te stellen. Vanuit oprechte interesse en de wens om ze verder te helpen achterhaal ik de essentie van hun uitdaging die ik vervolgens kernachtig weet terug te geven. Als de uitdaging helder is helpen mijn creativiteit en vakkennis om de oplossing verder uit te werken.

De basis van mijn werkwijze

Na onderzoek, opleiding en ervaring in de praktijk ben ik ervan overtuigd dat kernwaarden van mensen, teams en organisaties het gedrag sturen. Kernwaarden zijn dat waar we echt in geloven. Waar we voor staan. Het zijn principes die besluitvorming versnellen en leiden tot het nemen van de juiste besluiten op elk niveau in de organisatie. 95 procent van ons gedrag is onbewust en wordt gestuurd door ervaringen uit het verleden, cultuur en instinct. Kernwaarden zijn de identiteit van een mens of groepen mensen.

Door kernwaarden te doorleven, te voorzien van een verhaal en symbolen word het bewuste en onbewuste samengebracht. Rationeel en emotioneel wordt de organisatie zich bewust van zijn identiteit.

Creativiteit in coaching en trainingen

Mijn creativiteit uit zich op vele manier. Ik doe aan improvisatie theater en maak muziek. Ik speel gitaar, piano, accordeon en ik zing. Ik gebruik mijn creativiteit in coaching en trainingen. Veel van de werkvormen die ik toepas zijn gericht op het simuleren van de werkelijkheid. Een simulatie maakt meer duidelijk dan uitleggen of bijvoorbeeld vragenlijsten en interviews. Ook is de gedragenheid direct beter doordat ervaringen en gevoelens niet ontkend (kunnen) worden.

Als je wilt veranderen, zoals:

  • een volgende stap zetten strategisch of tactisch
  • een nieuwe richting bepalen
  • beter gaan samenwerken
  • een eenheid worden
  • sterk leiderschap en zelfsturing

dan zijn het de kernwaarden van waaruit duurzame verandering ontstaat.

Kernwaarden helpen om de juiste vorm te kiezen, om zelfstandigheid aan medewerkers en leidinggevenden te geven en om obstakels te overwinnen op weg naar je doel. Er zijn minder regels noodzakelijk, de kosten worden lager en de opbrengsten hoger. Hoe meer een team zich van zichzelf bewust is zowel collectief als individueel, des te beter zal het presteren.

Menu