‘De kracht en motivatie van iedereen binnen de organisatie aanspreken is belangrijker voor het succes van de organisatie dan de structuur die er staat.’

Vuurzee Training & Coaching helpt u bij het vinden van een manier om flexibel continue te veranderen en te verbeteren. Ik laat u ervaren hoe uw organisatie snel kan beslissen en reageren op wat de markt vraagt door gebruik te maken van de kracht, kennis en ervaring van alle organisatieleden.

De traditionele opvatting in de organisatiekunde is lange tijd geweest dat als je de structuur verandert, de rest vanzelf volgt. Nu weten we dat het benutten van de kracht en motivatie van iedereen binnen de organisatie belangrijker is voor het succes van een organisatie dan de structuur. Verandering begint dus door aan te sluiten bij dat waar iedereen echt in gelooft. Door de brug te slaan tussen emotie en ratio.

Wanneer de leider niemand vertrouwt, vertrouwt niemand de leider

U bent gewend om dingen voor te bereiden, een strategisch plan te maken, en dat uit te leggen in bijeenkomsten. Vervolgens wordt het strategisch plan uitgerold. Dit is allemaal heel concreet en voelt veilig omdat u denkt dat u er alles aan gedaan heeft om het te laten slagen.

Mensen (inclusief u zelf) komen pas in beweging als ze gemotiveerd zijn. Als het doel aansluit bij waar ze echt in geloven. Als ze emotioneel betrokken raken. Dan is een plan een logisch instrument om de volgende stap te zetten.

Maar dan moet u er wel voor kiezen om te werken aan een gemeenschappelijk kader. Dat begint bij de eerste stap. Die belangrijke eerste stap zet u bij mij tijdens de training rondom het kampvuur. Daar leggen we het fundament voor vertrouwen. Vervolgens gaat de structuur zich vanzelf aanpassen aan dat wat u hebt doorleeft. En opeens gaan de dingen heel snel.

Wanneer we vertrouwen hebben in onze mensen is het mogelijk om feitelijk heel veel regels te schrappen, heel veel overlegvormen te schrappen. We kunnen dat vertrouwen krijgen wanneer we gaan zoeken naar wat echt is. Dan hoeven we geen compromissen meer te sluiten. Dan kunnen we gaan doen wat echt is en effectief zijn.

Terug naar de kern

Vuurzee Training & Coaching laat uw organisatie rond een echt vuur ervaren wat de kernwaarden van uw organisatie zijn. Kernwaarden zijn dat waar we echt in geloven. Waar we voor staan. Het zijn principes die besluitvorming versnellen en leiden tot het nemen van de juiste besluiten op elk niveau in de organisatie. Ik bestrijd geen symptomen, maar laat u uitvinden waar het ook alweer echt om ging. Waarna u zelf in staat bent om de vervolgstappen te zetten. Mijn aanpak gaat over investeren in de basis waardoor het ‘gedoe’ verdwijnt en dat wat echt is overblijft. Het vuur is aan en breidt zich als een positieve vuurzee uit door uw organisatie!

Alles over de training van Vuurzee

Voor wie is deze training geschikt

  • Uw organisatie bevindt zich in een snel veranderende omgeving, context of markt en u wilt een flexibele zelfsturende organisatie.
  • U wilt een volgende strategische stap zetten.
  • U ervaart minder aansluiting bij de markt.
  • Uw organisatie kampt met tegenvallende resultaten en hoge kosten.
  • U ervaart minder flexibiliteit, of zelfs starheid in uw organisatie.
  • Uw organisatie is bedolven geraakt onder regels en targets.
  • U bent op zoek naar perspectief op de toekomst, naar ruimte en/of betekenisgeving.
Menu